VANDEX REFURBISHMENT PLASTER WTA

Jádrová sanační omítka. Pro vlhké a zasolené stěny ve vnitřním nebo vnějším prostředí. Hydrofobní provzdušněná omítka s vysokou schopností difúze. Odolná proti solím a vzlínání vlhkosti. Tvoří pevný, suchý povrch stěn bez solí a výkvětů.

Výhody
  • Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
  • Zpracování možné během 12 hodin
  • Aplikovatelná v tloušťce do 40 mm
Konstrukční detaily
Titul Typ Stáhnout
Hydroizolace suterénní stěny Konstrukční detaily
Hydroizolace vnitřní suterénní stěny Konstrukční detaily
Tiskové materiály
Titul Typ Stáhnout